↑ Return to Mens Outdoor

2 Bowl Singles

                                                                      2 Bowl Singles – 21 Shots

                                                                            Barlow Stokes Cup

1st Round by  May 19

1

G. Homewood

10  V  22

R. Allam

2

Bye

V

W. Redhead

3

I. Chilvers

V

Bye

4

S. Fenlon

21  V  17

R. Keating

5

M. Squires

       V  W/O

S. Lander

6

S. Harris

V

Bye

7

N. Hill

16  V  21

T. Mace

8

P. Cox

11  V  21

J. Clipston

9

D. Roberts

21  V  20

R. Barker

10

M. Ramsden

        V  W/O

J. Ruddy

11

Bye

V

M. Welsford

12

P. Holmes

21  V  18

M. Duell

13

A. Cooper

W/O  V         

T. Porter

14

R. Stevens

V

Bye

15

G. Brown

19  V  21

S. Roden

16

J. Thurston

19  V  21

J. Corney

17

A. Kemp

14  V  21

P. Dalliday

18

M. Linnell

21  V  18

A. Speechley

19

P. Brown

13  V  21  

M. Humphreys

20

J. Earl

V

Bye

21

Bye

V

M. Fletcher

22

D. Lord

 6  V  21

H. Shipp

23

G. Agger

21  V   3

D. James

24

Bye

V

A. Warrington

25

B. Bassam

21  V  17

J. Clark

26

C. Campbell

V

Bye

27

Sam Wilson

W/O  V         

T. Fielding

28

Bye

V

A. Thurston

29

D. Cottom

21  V  12

C. Watson

30

L. Welsford

W/O  V         

J. Martin

31

N. Wright

V

Bye

32

Bye

V

M. Greaves

2nd Round by June 2

33

J. Ruddy

12  V  21

G. Agger

34

Sam Wilson

 6  V  21

R. Stevens

35

M. Humphreys

12  V  21

A. Warrington

36

J. Clipston

13  V  21

P. Dalliday

37

S. Harris

21  V  12

M. Fletcher

38

J. Corney

21  V  15

W. Redhead

39

M. Linnell

 7  V  21

J. Earl

40

L. Welsford

21  V   9

R. Allam

41

C. Campbell

16  V  21

N. Wright

42

T. Mace

W/O  V         

M. Greaves

43

S. Roden

13  V  21

M. Welsford

44

D. Roberts

21  V   9

P. Holmes

45

S. Fenlon

21  V   5

A. Thurston

46

D. Cottom

12  V  21

H. Shipp

47

S. Lander

21  V  11

B. Bassam

48

I. Chilvers

21  V  17

A. Cooper

3rd Round by June 14

49

L. Welsford

21  V  16

H. Shipp

50

S. Lander

12  V  21

J. Corney

51

A. Warrington

21  V  18

S. Harris

52

R. Stevens

14  V  21

P. Dalliday

53

G. Agger

21  V  14

J. Earl

54

N. Wright

        V  W/O

S. Fenlon

55

I. Chilvers

15  V  21

M. Welsford

56

D. Roberts

21  V  14

T. Mace

4th Round by June 24

57

J. Corney

 8 V  21

G. Agger

58

A. Warrington

21  V  12

M. Welsford

59

D. Roberts

21  V  17

P. Dalliday

60

S. Fenlon

21  V   7

L. Welsford

Semi Final by July 6

61

G. Agger

18  V  21

D. Roberts

62

A. Warrington

21  V  15

S. Fenlon

Final on July 15

63

A. Warrington

V

D. Roberts