↑ Return to Womens Outdoor

Senior Pairs

SENIOR 2 WOOD PAIRS
(RITA MACE CUP) 21 ENDS
           
PRELIMINARY ROUND TO BE PLAYED ON 19TH MAY
           
1 S CRAIG 20  v 17 V SLATER
2 V HEMPSELL w/o  v   G DAY
3 M STONE 5  v  18 P COLLICOTT
           
1ST ROUND TO BE PLAYED ON 3RD JUNE
           
4 J REDHEAD 13 v 22 S CRAIG
5 P HART 16  v  15 A WHITE
6 C FORD 9  v 18 V HEMPSELL
7 F RICHARDSON w/o v   P COLLICOTT
8 V NEWSON 25  v 9 V DU'KETT
9 J ROBINSON 23  v   10 W HUMPHREYS
10 C WARTERS 22 10 D FLOWERS
11 J MASTERS 13  v  18 W STEVENS
           
2ND ROUND TO BE PLAYED ON 21ST JUNE
           
12 F RICHARDSON 19  v 11 W STEVENS
13 V HEMPSELL 15 v 22 C WARTERS
14 V NEWSON 26 v 13 P HART
15 S CRAIG 10 v 16 J ROBINSON
           
SEMI FINAL TO BE PLAYED ON 29TH JUNE
           
  F RICHARDSON 11 v 20 C WARTERS
17 V NEWSON 17 v 15 J ROBINSON
           
FINAL TO BE PLAYED ON 14TH JULY
           
18

S OVERTON, V NEWSON

15 v 16 ,E WALLACE, C WARTERS